PROGRAMMAS

Veidošana

Veidošana ir tā nodarbība, kas mūsu bērnu pirkstiņus, roku muskulīšus dara vingrākus un elastīgākus. Tā veicina bērna zīmēšanas un  rakstītprasmes vieglāku apguvi, tāpēc  ir ļoti būtiska un vajadzīga.  Tā attīsta bērna iztēli, māksliniecisko izjūtu, loģisko domāšanu. Veidošana no sāls mīklas Veidošana no māliem Darinājumi no dabas materiāliem Veidošanas masas Plastilīna Darbosimies un ļausim bērniem izbaudīt ...

Read More

MUZIKĀLAIS PIEDZĪVOJUMS

Nostiprināt audzēkņos savas tautas kultūras identitātes apziņu, popularizēt latviešu tautas dziesmu kā vienu no latviešu kultūras vērtībām un zīmoliem, radīt interesi par citu tautu kultūru un veidot cieņu pret citām kultūrām. Radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstīšanai. Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi Raisīt bērnā interesi par mūziku, attīstīt fantāziju un iztēli. Raisīt ...

Read More

MUZICĒT AR PRIEKU

Mūzika ir māksla – viens no pasaules izzināšanas spēcīgākajiem līdzekļiem. Programmu raksturo noteikts estētiskās un tikumiskās audzināšanas raksturs, tā veicina bērnu un jauniešu iesaistīšanos mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanos sabiedrības kultūras dzīves norisēs. Īstenojot programmu, audzēkņiem tiek attīsta kritiskā spriestspēja, izkoptas daudzvei    dīgas karjeras vadības prasmes, t.sk., komunikācijas un sadarbības prasmes, ...

Read More

VOKĀLĀ STUDIJA

(Bērniem  no 3 līdz  18 gadu vecumam)   Pats pirmais mūzikas instruments – tā ir cilvēka balss.   Visu vecuma grupu bērni lieliski izjūt un saprot mūziku, jo viņi ir talantīgi kopš dzimšanas. Dziedāšana ir bērnu muzikālās darbības pamatveids, kas bērniem ir vistuvākais un vissaprotamākais muzicēšanas veids, jo cilvēka balss skanējumu bērns uztver labāk par jebkuru ...

Read More

ROKA LABORATORIJA

Ansambļu  veidošana   -ELEKTROĢITĀRA – BASGITĀRA -BUNGAS -SINTEZĀTORS -VOKĀLS  

Read More

GUDRĪŠI

Nodarbības šajā grupā notiek katru dienu no 9 līdz 13.00 (4 stundas). Programma paredzēta dažādu vecumu bērnu grupai no 2 līdz 6 gadu vecumam. Nodarbībās tiek attīstīti visi sajūtu orgāni, motorika, radošās spējas, loģika, domāšana, koncentrēšanās un uzmanība. Bērni apgūst matemātikas, ģeometrijas, bioloģijas, ģeogrāfijas un astronomijas pamatus, valodas likumsakarības, veido gramatiski pareizu runu. Ļoti svarīgi, ...

Read More

KOPĀ AR MĀMIŅU

(bērniem no 1 līdz 3 gadiem) Nodarbības ar mazuļiem šajā grupā notiek tikai mammas vai kāda cita bērnam tuva cilvēka klātbūtnē. Lielāko nodarbības daļu bērni patstāvīgi strādā ar speciālajiem materiāliem, kas veicina dažādu iemaņu attīstību, izzināšanas aktivitātes realizāciju, audzina patstāvību un pašdisciplīnu. Pedagogs organizē bērnu darbību un rāda kā pareizi darboties ar materiāliem un kā ...

Read More

ZINĪŠI

(bērniem  no 3 līdz  7  gadiem) Nodarbības notiek speciāli izveidotā Montessori vidē. Šī vide ir veidota pēc īpašas loģikas un tās saturs ir pārdomāts līdz sīkumiem. Programma paredzēta dažādu vecumu bērnu grupai no 3 līdz 7 gadu vecumam. Marija Montessori, izstrādājot savu pedagoģisko sistēmu, uzskatīja, ka vismaz 90% cilvēka personības veidojas līdz 6 – 7 ...

Read More

MONTESSORI METODES BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

(bērniem  no 3 līdz 7 gadiem) Šī mūsu centra nozare ir veltīta darbam ar bērniem ar attīstības traucējumiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Jautājums kā un ko mācīt bērnam ar attīstības traucējumiem vienmēr nodarbinājis gan pedagogu, gan bērnu vecāku, gan ārstu prātus. Pedagoģijā bija nepieciešams radīt metodi,

Read More

FASTRACK FUNDAMENTALS

www.fastrackids.lv Programma ļauj izklaidējošā un interaktīvā veidā mācīt jūsu bērnam nepieciešamās prasmes, lai gūtu panākumus 21. gadsimtā. Izmantojot FasTrack® mācību staciju un metodiku, kas ir vērstas uz bērna pilnvērtīgu attīstību, programma FasTrack Fundamentals ļauj piemērot līdzsvarotu mācību pieeju attiecībā uz 3–8 gadus veciem bērniem. Mūsu sadarbību veicinošā klases vide sniedz jūsu bērnam iespēju attīstīt radošumu, sasniegt jaunus augstumus un pilnībā izmantot viņa potenciālu. Programmas ...

Read More

ES MĀCOS ZĪMĒT!

(bērniem  no 3-5 gadiem) Laipni lūgti mākslas studijā “ES MĀCOS ZĪMĒT!”, kur bērni, aizrautīgā spēļu formā, tiek iepazīstināti ar mākslu. Programma ir izstrādāta un pielāgota speciāli bērnu grupai vecumā no 3-5 gadiem, kad bērni tikai sāk iepazīties ar dažādiem materiāliem un vēl nezina, kā ar tiem pareizi rīkoties. Dažādu materiālu un mākslas veidu izzināšana veicina ...

Read More

ES GRIBU ZĪMĒT!

(bērniem no 6-14 gadiem) Mūsu mākslas studijas galvenais mērķis – iepazīstināt bērnu ar brīnišķīgo un dažādo pasauli, apmācībām izmantojot dabu, mākslas darbus, vizuālo metožu un paņēmienu pamatus. Studija attīsta radošumu un rosina interesi par mākslu, telpisko domāšanu, trenē atmiņu un iedveš neatlaidību. Tādējādi pamazām  bērna redzesloks kļūst

Read More

MAĢISKĀ ZĪMĒŠANA

(bērniem ar īpašām vajadzībām no 3 līdz 7 gadiem) Programma “Maģiskā zīmēšana” (“Attīstošā māksla”) sevī ietver vizuālo mākslu un radošu darbnīcu. Nodarbības tiek domātas bērniem ar īpašām vajadzībām no 3 līdz 7 gadiem. Vienreiz nedēļā (60 min) bērnus gaida mākslas nodarbības, kurās tiks izmantotas inovatīvas ierīces-gaismas molberti,

Read More

GLĒZNOŠANA

Programma paredzēta bērniem no 6-14 gadiem. Mākslas studijā bērniem no 6 līdz 14 gadiem ir pieejama aizraujoša un attīstoša zīmēšanas un gleznošanas programma, kura piedāvā pētīt nopietnus uzdevumus – darbu ar krāsu, formu un kompozīciju. Programmas laikā pētīsim krāsu dalījumus: siltās un aukstās krāsas, kontrasta krāsas. Mācīsimies kā izmantot krāsu kombinācijas, kā iegūt vēlamo krāsu ...

Read More

DEJU TEĀTRIS

(Bērniem  no 3 līdz  14 gadu vecumam)   Deju teātris – šī programma ietver sevī vingrošanas elementus, klasiskās un modernās horeogrāfijas, spēļu deju un uzvedumu pamatus. Horeogrāfija mūsu teātra galvenais virziens. Tā ir prasme pārvaldīt savu ķermeni, izteikt emocijas ar kustību palīdzību, tikai ar ķermeņa kustībām atklāt skatītājiem varoņa raksturu. Bērni no 7 gadu vecuma ...

Read More

MŪSU CENTRS

Ielūdzam arī Jūs kļūt par mūsu draugu un pievienoties mūsu brīnišķīgo bērnu un pozitīvo vecāku saimei!

                   

GALERIJA

RAKSTIET MUMS