FASTRACK FUNDAMENTALS

FASTRACK FUNDAMENTALS

www.fastrackids.lv

Programma ļauj izklaidējošā un interaktīvā veidā mācīt jūsu bērnam nepieciešamās prasmes, lai gūtu panākumus 21. gadsimtā. Izmantojot FasTrack® mācību staciju un metodiku, kas ir vērstas uz bērna pilnvērtīgu attīstību, programma FasTrack Fundamentals ļauj piemērot līdzsvarotu mācību pieeju attiecībā uz 3–8 gadus veciem bērniem. Mūsu sadarbību veicinošā klases vide sniedz jūsu bērnam iespēju attīstīt radošumu, sasniegt jaunus augstumus un pilnībā izmantot viņa potenciālu.

Programmas “FasTrack Fundamentals” ietvaros divu gadu garumā tiek sniegta izglītība, mācot 12 priekšmetus, sākot ar radošo literatūru, ekonomiku
līdz bioloģijai un astronomijai. Ikvienā nodarbībā jūsu bērnam būs jāpārvar izaicinājumi, balstoties uz īpaši šim nolūkam paredzētu izklaidējošu mācību plānu, kas palīdzēs raisīt mīlestību mācībām visa mūža garumā. Programmas kopējais apjoms ir 96 nodarbības, ar regularitāti vienu reizi nedēļā. Nodarbības ilgums ir 2 stundas, grupās līdz 12 audzēkņiem. Programma ir modulāra ar iespēju uzsākt un atsākt nodarbību apmeklējumu vēlama laikā.

Jūsu bērns ne tikai apgūs stimulējošu mācību saturu, bet arī iegūs vērtīgas prasmes mācībām un panākumiem nākotnē:

  • Radošums – ļauj audzēkņiem izmantot viņu iztēli, lai risinātu sarežģītas problēmas.
  • Kritiskā domāšana – rosina audzēkņus analizēt un noformulēt jēdzienus un idejas.
  • Komunikācija – sniedz atbalstu audzēkņiem, lai viņi varētu noformulēt un skaidri izteikt domas.
  • Sadarbība – apvieno audzēkņus mazās komandās, lai radītu produktus un rastu risinājumus.
  • Pārliecība – sniedz drošību, lai bērni spētu pieņemt gan panākumus, gan neveiksmes.

Tiek organizētas vecāku un pasniedzēju sapulces, kurās notiek oficiālas pārrunas un tiek noteikti mērķi jūsu bērna panākumiem. Vecāku sapulču laikā vecāki un mūsu galvenie speciālisti izvērtēs skolnieku progresu un noteiks kopīgus mērķus, lai audzēkņi sasniegtu konkrētos atskaites punktus.


Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Tālrunis (obligāts)

Programmas nosaukums (obligāts)

Tēma

Jūsu ziņa

MŪSU CENTRS

Ielūdzam arī Jūs kļūt par mūsu draugu un pievienoties mūsu brīnišķīgo bērnu un pozitīvo vecāku saimei!

                   

GALERIJA

RAKSTIET MUMS