PROJEKTI

Montessori Daugavpilī

Eiropas Sociālā fonda projekts „Biedrības „Saules stariņi” kapacitātes stiprināšana Montessori Bērnu inovatīvās attīstības centra izveidei Daugavpilī”

 (Līguma identifikācijas Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/164/105).


Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada oktobris- 2013.gada septembris, 12 mēneši.

Projekta īstenošanas kopsumma: 13 787,47 LVL.

92% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta norises vieta: Daugavpils, Latgales plānošanas reģions.

Pēdējo gadu laikā Latvijā palēnām, bet sekmīgi notiek  izglītības inovatīvu risinājumu ieviešana, alternatīvu apmācības iespēju nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām, izmantojot Montessori pedagoģijas metodi.

Mums visiem jābūt vienādām iespējām mācīties. Arī bērni ar īpašām vajadzībām ir pelnījuši līdzvērtīgu izglītību. Tomēr pati svarīgākā ir ne tikai praktiskā palīdzība, bet arī sabiedrības attieksme un izpratne par problēmu kopumā.

Biedrība „Saules stariņi” Daugavpilī ir pirmie un pagaidām vienīgie Latgalē, kas piedāvā Montessori atveseļojošās pedagoģijas pakalpojumus un sniedz ieguldījumu pirmsskolas vecuma bērnu ar īpašām vajadzībām attīstībā. Apzinoties problēmas aktualitāti sabiedrībā un  attīstot uzsākto biedrības darbību, vēlamies stiprināt biedrības  kapacitāti, realizējot projekta ideju un paplašinot savu darbību inovatīvo izglītības pakalpojumu sniegšanā.

Projekta tiešā mērķa grupa: biedrības „Saules stariņi” biedri- 3 darbinieki, 3 pedagogi un 20 bērnu vecāki, 50 citi vietēja, reģiona un valsts līmeņa NVO biedri.

Projekta mērķis: stiprināt biedrības „Saules stariņi” kapacitāti, lai izveidotu Daugavpilī Montessori Bērnu inovatīvās attīstības centru, kurš sniegs rehabilitācijas pakalpojumus pirmsskolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām un veicinās viņu integrāciju sabiedrībā.

  1. izveidot Montessori Pedagogu darbnīcu un apmācīt 3 pedagoģijas speciālistus Daugavpilī, Krāslavā un Ādažos;
  2. apgūt pieredzi 2 speciālistiem Minhenes Montessori Bērnu centrā;
  3. izveidot Montessori Vecāku skolu un apmācīt  20 vecākus Daugavpilī Montessori pedagoģijā;
  4. noorganizēt semināru 15 biedrības biedriem par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā;
  5. noorganizēt projekta rezultātu izvērtēšanas Semināru 30 projektā iesaistītiem dalībniekiem;
  6. noorganizēt projekta noslēguma informatīvo Konferenci, uzaicinot uz to 50 vietējā, reģiona un valsts līmeņa NVO speciālistus, gan tos, kuri  ikdienas darbā strādā ar šo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, gan tos, kas piedalās arī lēmumu pieņemšanas procesā un preses pārstāvjus;
  7. parakstīt NVO un MK sadarbības memorandu;
  8. popularizēt Montessori pedagoģiju, izmantojot masu informāciju līdzekļus.

Nataļja Bernāne
valdes priekšsēdētāja.

Biedrība „Saules stariņi”
Viestura iela 17, Daugavpilī, LV- 5401

MŪSU CENTRS

Ielūdzam arī Jūs kļūt par mūsu draugu un pievienoties mūsu brīnišķīgo bērnu un pozitīvo vecāku saimei!

                   

GALERIJA

RAKSTIET MUMS