· · No Comments

MUZIKĀLAIS PIEDZĪVOJUMS

Nostiprināt audzēkņos savas tautas kultūras identitātes apziņu, popularizēt latviešu tautas dziesmu kā vienu no latviešu kultūras vērtībām un zīmoliem, radīt interesi par citu tautu kultūru un veidot cieņu pret citām kultūrām. Radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstīšanai. Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi Raisīt bērnā interesi par mūziku, attīstīt fantāziju un iztēli. Raisīt …

READ MORE

· · No Comments

MUZICĒT AR PRIEKU

Mūzika ir māksla – viens no pasaules izzināšanas spēcīgākajiem līdzekļiem. Programmu raksturo noteikts estētiskās un tikumiskās audzināšanas raksturs, tā veicina bērnu un jauniešu iesaistīšanos mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanos sabiedrības kultūras dzīves norisēs. Īstenojot programmu, audzēkņiem tiek attīsta kritiskā spriestspēja, izkoptas daudzvei    dīgas karjeras vadības prasmes, t.sk., komunikācijas un sadarbības prasmes, …

READ MORE

· · No Comments

VOKĀLĀ STUDIJA

(bērniem  no 3 līdz  7 gadu vecumam) Pats pirmais mūzikas instruments – tā ir cilvēka balss. Visu vecuma grupu bērni lieliski izjūt un saprot mūziku, jo viņi ir talantīgi kopš dzimšanas. Dziedāšana ir bērnu muzikālās darbības pamatveids, kas bērniem ir vistuvākais un vissaprotamākais muzicēšanas veids, jo cilvēka balss skanējumu bērns uztver labāk par jebkuru instrumentālu mūziku. …

READ MORE

· · No Comments

ROKA LABORATORIJA

1.Elektroģitāras spēles nodarbības Programmas mērķauditorija – ikviens bērns no 8 gadiem,  jaunieši un pieaugušie, kas vēlas attīstīt savas spējas, muzicējot. 2. Bungu  spēles nodarbības Programmas mērķauditorija – bērni  no 3 līdz  8  gadiem  un  jaunieši  no 8 līdz  16  gadiem. Programma ietver: ķermeņa perkusijas; ritmiskās spēles un vingrinājumus; visu par ritmu, bungām.

READ MORE

· · No Comments

BUNGAS

Unikālā  iespēja  apgūt  bungu  spēli!!!! Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs ”Saules stariņi” sāk bērnu uzņemšanu jaunā programmā, kuras laikā skaļi bungot ne tikai drīkst, bet arī vajag! Programma ietver: ķermeņa perkusijas; ritmiskās spēles un vingrinājumus; visu par ritmu, bungām. Gaidām uz   iepazīšanās nodarbībām  bērnus  no 3 līdz  8  gadiem  un  jauniešus  no 8 līdz  16  …

READ MORE

MŪSU CENTRS

Ielūdzam arī Jūs kļūt par mūsu draugu un pievienoties mūsu brīnišķīgo bērnu un pozitīvo vecāku saimei!

                   

GALERIJA

RAKSTIET MUMS