· · No Comments

MUZIKĀLAIS PIEDZĪVOJUMS

Nostiprināt audzēkņos savas tautas kultūras identitātes apziņu, popularizēt latviešu tautas dziesmu kā vienu no latviešu kultūras vērtībām un zīmoliem, radīt interesi par citu tautu kultūru un veidot cieņu pret citām kultūrām. Radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstīšanai. Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi Raisīt bērnā interesi par mūziku, attīstīt fantāziju un iztēli. Raisīt …

READ MORE

· · No Comments

MUZICĒT AR PRIEKU

Mūzika ir māksla – viens no pasaules izzināšanas spēcīgākajiem līdzekļiem. Programmu raksturo noteikts estētiskās un tikumiskās audzināšanas raksturs, tā veicina bērnu un jauniešu iesaistīšanos mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanos sabiedrības kultūras dzīves norisēs. Īstenojot programmu, audzēkņiem tiek attīsta kritiskā spriestspēja, izkoptas daudzvei    dīgas karjeras vadības prasmes, t.sk., komunikācijas un sadarbības prasmes, …

READ MORE

· · No Comments

VOKĀLĀ STUDIJA

(Bērniem  no 3 līdz  18 gadu vecumam)   Pats pirmais mūzikas instruments – tā ir cilvēka balss.   Visu vecuma grupu bērni lieliski izjūt un saprot mūziku, jo viņi ir talantīgi kopš dzimšanas. Dziedāšana ir bērnu muzikālās darbības pamatveids, kas bērniem ir vistuvākais un vissaprotamākais muzicēšanas veids, jo cilvēka balss skanējumu bērns uztver labāk par jebkuru …

READ MORE

· · No Comments

ROKA LABORATORIJA

Ansambļu  veidošana   -ELEKTROĢITĀRA – BASGITĀRA -BUNGAS -SINTEZĀTORS -VOKĀLS  

READ MORE

MŪSU CENTRS

Ielūdzam arī Jūs kļūt par mūsu draugu un pievienoties mūsu brīnišķīgo bērnu un pozitīvo vecāku saimei!

                   

GALERIJA

RAKSTIET MUMS